Algemeen
Om gevaarlijke situaties te vermijden en er voor te zorgen dat alle leden plezier beleven aan
onze fietstochten zijn er een aantal gedragsregels opgesteld. Je rijdt dicht op je voorganger,
waardoor je minder zicht hebt en elkaar gemakkelijk raakt. Vaak ontstaan ongevallen in een
groep; door onverwachte omstandigheden. Plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn
vaak reden voor valpartijen. Rijd daarom altijd geconcentreerd en let te allen tijde goed op
je voorganger, ook tijdens het voeren van een gesprek of eten en drinken.
Het dragen van een fietshelm is uiteraard verplicht!

Tempo
Probeer in een gelijkmatig tempo te fietsen, zodat er geen onrust in de groep ontstaat. Ook
is het voor degenen die achteraan fietsen duidelijker wat ze kunnen verwachten. Houdt in de
gaten of de mindere fietsers het tempo nog aankunnen, pas eventueel de snelheid aan. Ga
nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen en bij twijfel gaan we rechtdoor indien
dit mogelijk is.

Plaats in de groep
Fiets met maximaal twee renners naast elkaar. De kans op ongelukken is zo een stuk kleiner,
bovendien is het wettelijk niet toegestaan met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
Wissel elkaar af aan kop. Na het kopwerk laat je je aan de buitenkant van de weg afzakken.
Voortdurend helemaal achteraan fietsen is niet verstandig, omdat het optrekken met de groep
(bijv. na een bocht) voor de mensen achterin het meeste energie kost. Bovendien is achterin de
kans een stuk groter dat je bij een valpartij betrokken raakt. Ook is het voor je conditie beter
om regelmatig op kop te rijden.

Het aangeven van gevaarlijke situaties
In de loop van de jaren zijn er in de fietswereld codes ontstaan om gevaar aan te geven.
Het gaat meestal om een korte, eenduidige (zo specifiek mogelijke) kreet vergezeld van een
armgebaar. Signaleer op tijd en geef de aanwijzingen naarachteren toe door.
De codes zijn:

- Stoppen: arm omhoog + roepen "Stop!"/ "Lek" / "Hond" (of dergelijke)

- Obstakel: lage armbeweging naar achteren aan de zijde van het obstakel en benoemen
van het obstakel (bijv. "paaltjes","gat","grind" ...)

- Tegenligger: de linkerarm laag naar achteren bewegen + "auto/fiets/voetganger tegen!"

- Inhaler: geen armbeweging, "auto/bus/vrachtwagen/motor achter!"

- Zelf inhalen: de rechterarm laag naar achteren bewegen + "voetganger/fietser/auto voor!"

- Waarschuwen andere weggebruikers: de voorste mensen bellen (iedereen moet een bel
hebben) en geven aan dat er een groep komt. De laatste geeft aan dat de groep voorbij is.
Ga niet allemaal bellen en/of roepen.

- De wegkapitein geeft de richting aan:
1x fluiten is volgende weg links,
2x fluiten is volgende weg rechts.

- Bij het passeren van een kruising/oversteken van een straat roept de voorste renner "vrij"
indien er geen verkeer is, of "auto/fietser links/rechts" bij naderend verkeer.
Dit neemt niet weg dat elke deelnemer zelf nog moet kijken.

- Ritsen bij smalle doorgang: de buitenste renner gaat voor de binnenste renner. D.w.z.: zit
je aan de binnenkant, laat ruimte voor je zodat dat renner naast je kan invoegen.

Kop over kop rijden
Er wordt dan gefietst in een lang lint, waarbij elke renner zo kort mogelijk achter het wiel van
zijn voorganger zit. Ook fietst elke renner net even meer links of rechts (afhankelijk waar de
wind vandaan komt) achter zijn voorganger. Maar fiets nooit met het voorwiel geheel
of gedeeltelijk naast het achterwiel van de voorganger!
De voorste renner laat zich
na een periode van kopwerk afzakken naar de achterste positie in de groep, om weer op adem
te komen. Dit afzakken, gebeurt aan de kant waar de wind vandaan komt. Zodoende kan de
tweede renner vanuit de luwte op kop komen.

Wegkapiteins
Groep 1:
- Ron Clauwers
- Jeffrey Vlassak
- Rick van den Broek
Groep 2:
- Ben Verhees
- Maikel Staals
- Bér Timmermans
Groep 3:
- Fons van Rooy
Snippertochten
- Jack BraeckenAktie NTFU
Om de fietssport positiever
in het licht te zetten, is er
een aktie gestart met als
titel:

"De Echte Wielrenner"
Kijk eens op hun webste via
de link hieronder.
De Echte Wielrenner
De Bokkerijders Fietsen in een groep