Reglement Mendig-Budel 2014 Dit reglement is samengesteld ter bevordering van: uw en andermans veiligheid! een goede doorstroming het zo veel mogelijk voorkomen van hinder voor overige weggebruikers. Deelnemers: 1. De hele route is uitgepijld. Afwezigheid van een pijl op kruisingen en splitsingen betekent ‘rechtdoor’. 2. Alle deelnemers dragen een door de organisatie verstrekte polsband als bewijs van deelname. 3. U neemt deel aan een wielertoertocht en niet aan een wedstrijd. U dient de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften na te leven. 4. U neemt geen onnodige risico’s. 5. Het dragen van een helm kan ernstig letsel voorkomen. Het dragen van een helm is om die reden verplicht. 6. U bent verplicht een geldig paspoort/identiteitsbewijs bij u te dragen. 7. Een fietsersgroep mag maximaal uit 15 rijders bestaan. De afstand tussen twee afzonderlijke groepen bedraagt ten minste 200 meter. 8. Ook als twee groepen in elkaar schuiven mag het maximaal aantal rijders per nieuwe groep niet meer dan 15 zijn. 9. U maakt gebruik van de fietspaden. Indien een fietspad ontbreekt bent u verplicht uiterst rechts op de rijbaan van de weg te rijden. 10. Iedere groep stelt een verantwoordelijke (wegkapitein) aan die toeziet op de naleving van de verkeersveiligheid en de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften. 11. De start van de toertocht vindt plaats om 08:00 uur. De vertrekplaats is het marktplein (Marktplatz) voor het gemeentehuis in Mendig (D). 12. De finish is op de Markt in Budel, gemeente Cranendonck. De finish sluit om 20.00 uur. 13. De lengte van de toertocht bedraagt ongeveer 234 kilometer. 14. Onderweg zijn drie rustposten voorzien door de organisatie. Deze rustposten zijn opengesteld van / tot. Post: Locatie: Opening: Sluiting 1. Tondorf (D)   09:30   11:45 2. Luchem (D)   11:30   14:45 3. Waldfeucht (D)   13:30   17:15 15. De openstelling van de rustposten is gebaseerd op jarenlange ervaring. Een beetje geoefend fietser zal de rustposten binnen de openstelling bereiken. Mocht u onvoldoende geoefend zijn en pas na het sluiten de rustpost bereiken, dan dient u er rekening mee te houden dat de uitpijling is verwijderd. Fietsers die na het sluiten bij de rustpost arriveren of vertrekken moeten gebruik maken van eigen navigatie.   Volgers: 16. De organisatie voorziet niet in volgauto's en/of -motoren ter verzorging of ondersteuning. Hierin dienen deelnemers zelf te voorzien. 17. Volgauto’s en –motoren voeren gedimd groot licht. Waar nodig maken zij gebruik van de gevarenlichten (knipperlichten). 18. Volgauto’s zijn aan de voorzijde voorzien van een volgnummer welk verstrekt is door de organisatie (geldigheid ontheffingen). 19. Volgauto’s zijn aan de achterzijde voorzien van een witte driehoek met rode rand met daarin de tekst: “Radfahrer" e/o "Radtour”. (punt naar boven). 20. Bij het vertrek in Mendig parkeert U (zoveel als mogelijk) op de buitenring van de Markt. 21. Het is volgauto’s niet toegestaan de laatste wielrenner te passeren tot 6,5 kilometer na start. Einde neutralisatiezone. (De Duitse politie zal op de naleving hiervan toezien.) Daarna is het passeren van wielrenners toegestaan indien de verkeersveiligheid dat toestaat. 22. Bestuurders van volgauto’s en –motoren houden zich altijd aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften. 23. Op de rijbanen zonder fietspad rijdt U uiterst rechts op ca. 50 meter voor de fietsersgroep. 24. Indien de fietsers op een fietspad rijden, rijdt u op de rijbaan van de weg. 25. Volgers worden geacht NIET naast de wielrenners te rijden. Begeleiders/Signaleurs: 26. U draagt een signaleringsvest. 27. U heeft geen bijzondere bevoegdheden. 28. U dient zo soepel mogelijk voor de doorstroming in het verkeer van de aan U toegewezen wielrijders te zorgen. U geeft daartoe aanwijzingen aan de deelnemers. 29. Op kruisingen en onoverzichtelijke en/of gevaarlijke punten waarschuwt u de wielrijders en zorgt u voor een snelle en veilige doorgang van de fietsers. Algemeen: 30. In zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn de aanwijzingen van de leden van de organisatie (SWAC) bindend. 31. Bij het niet naleven van voormelde regels, of het niet opvolgen van de instructies van leden van de organisatie (herkenbaar aan badge/accreditatie), wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname. 32. Bij de start in Mendig kunnen persoonlijke eigendommen, zoals sporttassen (geen dure sierraden), aan de organisatie in bewaring worden gegeven. U kunt deze eigendommen bij aankomst in Budel bij de organisatie ophalen vanaf 18:00 uur of zoveel eerder als mogelijk. In bewaring gegeven persoonlijke eigendommen dienen voorzien te zijn van een naamlabel. 33. De organisatie is niet aansprakelijk voor tijdelijk in bewaring genomen persoonlijke eigendommen zoals sporttassen en/of fietsen of fietsonderdelen. 34. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook. 35. Deelnemers, volgers en begeleiders/signaleurs worden geadviseerd om een passende verzekering af te sluiten. 36. Op 4 en 5 juli 2014 is de organisatie bereikbaar via +31 (0)6 10247929. Stichting Wieler Activiteiten Cranendonck Reglement