Duitsland: Landesbetrieb Strassen und Verkehr Rheinland-Pfalz > Vollzug der Strassenverkehrsordnung (StVO) > Erteilung einer Erlaubnis nach §44 Abs. StVO von des §29 Abs. StVO zur Durchfürung der Touristikveranstaltung<Radtour Mendig-Budel.   Nederland: Maasbracht > Verlening van ontheffing ex artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van het verbodbord C6 van de bijlage I ten behoeve van het berijden van de parallelweg “Maasbrug” door fietsers en auto’s en motoren van de wielertoertocht Mendig-Budel. > Verklaring van geen bezwaar voor het rijden van de tourtocht.   Samengevat: Er is toestemming in Duitsland en Nederland om de toertocht te rijden,onder voorwaarde dat de normale verkeersregels in acht worden genomen. Er is toestemming voor alle volgers en begeleiders om de parallelweg in Maasbracht over de Maas te volgen. (Ontheffing gesloten verklaring voor auto’s en motoren). Uw voertuig is voorzien van een volgnummer, uitgegeven door de organisatie. Stichting Wieler Activiteiten Cranendonck Vergunning Mendig - Budel Programma Route naar Mendig Route + Rust Reglement Verzekering Sponsoren Vergunning Overnachting Ziekenhuizen   Downloads Tombola INSCHRIJVEN